Pagini

duminică, 31 ianuarie 2010

Victor Vlad Delamarina

Ceva d'acasă: "Ăl mai tare om din lume"


Trîmbiţ, dobe, larmă, chihot,
Fluier, strîgăt, rîs şi ropot...
Şie să fie ? Şie să fie?
Iacă-n tîrg, "minajărie"!
O "comegie" d-a cu fiară
Şi-mprejur lumie şî ţară.
În căletcă, o măimucă
Baş ca omu mînca nucă;
Alta, blăstămată, şoadă,
Şă ţînea numa' în coadă
Ş-alcele, mînca-le-ar focu!
Nu-ş găsau o clipă locu.
Lupi, urşi, mîtă, oi, cornuce,
Fel dă fel dă joavini sluce;
Chiţorani, arişi şi vulturi,
Dă prîn lume, dîn ţînuturi
D-elea gîbe, d-elea rele,
Feri-mă, Doamne, dă iele!
Mulce-am văz't, pă bani, viedz bine.
Cum nu vege ori şî şine.
D'apăi l-am văzut anume
P-"ăl măi tare om dîn lume",
Care să juca cu leii
Si-i băcea dă-i lua tăti zmeii!
Cui l-o doborî-n tărînă
Işia că-i plăceşce-n mînă
O hîrcie d-a d-o sută
Fără dă nişi o dispută.
Dar cum mi ce puni cu neamtu,
Care-n ghinţ îţ rupe lantu?
Să loviau fişiorii-n coace:
"Şiine-i? Unge-i? Care poace?"
Cînd d-odată, - iacă-amaru!
Sandu Blegia, - tăbăcaru,
Să sufulcă şî tuşeşce,
Lîngă "comegianţ" să-opreşce.
Să râgea neamţu dă Sandu,
Dară Sandu, fişiorandu,
Mi-l cuprinsă dă subsoară,
Şî nu să lăsă cu "doară" !
"Strânjie-l ! Suşie-l ! Zî-i pă nume !
Ălui mai tare dân lume !"
Gâfăia neamţu a sâlă,
Dar lu Blegia nu-i fu milă,
Hopa-ţupa, ţupa-hopa,
Ş-o găsât nemţoiu popa !
"Ţânie-l ! lasă-l ! Ia-l dă mână !"
Zdup cu neamţu în ţărână !
"Bravo ! - Sandu să trăiască !"
Dar, când fu să îi plăcească,
Işie neamţu: "Abăr, frace...
Nu să pringe că-i pă space",
Vrea: că-i pungă şi că-i ceacă,
Suta zuitată s-o-facă !
"Nu ce joşi cu mine, dragă !
"Asta, viedz, în cap ţ-o bagă !
"N-ascult vorbe io şî glume,
"Când mi-s io mai tare-n lume !
"Ş-adă suta !" işie Blegia,
"Că dă nu - 'ţ fac prav comegia !"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu